MZK Oświęcim kupi nowe autobusy

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu ogłosił przetarg w ramach projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”.Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 nowych, ekologicznych autobusów. 


Zakupione autobusy będą przyjazne dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych dzięki brakowi stopni wejściowych. Autobusy ponadto będą wyposażone m.in. w klimatyzację, informacyjne tablice świetlne (3 zewnętrzne i 1 wewnętrzna oraz monitor), informację głosową, monitoring, oznakowanie przycisków wewnątrz autobusu językiem Braille’a, Wi-Fi oraz gniazda USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych.

Przetarg podzielony został na 4 części.

 • Część nr: 1
  Autobus do 7,5 m (MINI) – 1 sztuka
  Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 PLN
  Realizacja zamówienia: 406 dni (od udzielenia zamówienia)
 • Część nr: 2
  Autobus 9 m (MIDI) – 4 sztuki
  Szacunkowa wartość bez VAT: 3 320 000 PLN
  Realizacja zamówienia: 238 dni (od udzielenia zamówienia)
 • Część nr: 3
  Autobus 10m (MIDI) – 8 sztuk
  Szacunkowa wartość bez VAT: 6 880 000 PLN
  Realizacja zamówienia: 406 dni (od udzielenia zamówienia)
 • Część nr: 4
  Autobus hybrydowy 12m (MAXI) – 7 sztuk
  Szacunkowa wartość bez VAT: 10 150 000 PLN
  Realizacja zamówienia: 525 dni (od udzielenia zamówienia)

Kryteria udzielenia zamówienia:
1. Cena ofertowa – C. Waga 60
2. Warunki techniczne i eksploatacyjne – WTiE. Waga 30
3. Gwarancja i serwis – GiS. Waga 10

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.8.2017 – 10:00

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu
poprzez zakup ekologicznych autobusów” planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Wartość szacunkowa przekracza równowartość 418.000,00 euro netto.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *