Większe przewozy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO w czerwcu 2017 roku uzyskała 53,45 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 46,00 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 12,3 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 12,1 proc. większą niż w czerwcu 2016 roku.


Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym PKP CARGO uzyskało dobre wyniki przewozowe. Przewiezionych zostało 9,20 mln ton towarów, czyli o 12,3 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku. Wykonana przez grupę praca przewozowa w czerwcu 2017 roku wyniosła 2,45 mld tkm, o 12,1 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku. Udział Grupy we wzroście rynku pod względem pracy przewozowej w czerwcu 2017 roku wyniósł 81 proc.

W porównaniu do wyników z czerwca 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku PKP CARGO zwiększyło przewozy m.in. kamienia, rud metali, paliw, kontenerów, metali i drewna. Wzrost przewozów kamienia jest efektem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacji przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic, a także remontu odcinka jednej z linii kolejowych w kraju. Zwiększone przewozy rud metali są wynikiem m.in. wzrostu zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju, a także realizacji przewozów spieków do innej z hut w kraju.

Na wzrost przewozów paliw miały wpływ m.in. zwiększone transporty z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych w gospodarce. Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin).

W 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP Cargo w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,63 proc. do 45,35 proc. (+1,72 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,05 proc. do 52,73 proc. (+1,68 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP Cargo w czerwcu br. w porównaniu do czerwca 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,57 proc. do 46,00 proc. (+2,43 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,33 proc. do 53,45 proc. (+2,13 p.p.).

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *