Trzech chętnych na naprawę EP09

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na 59 napraw okresowych na czwartym poziomie utrzymania dla lokomotyw elektrycznych serii EP09. Zadanie zlecone przez narodowego przewoźnika chcą zrealizować trzy firmy: Olkol, NEWAG S.A. i PESA Bydgoszcz S.A.


W czerwcu PKP Intercity ogłosiło dwuczęściowe postępowanie przetargowe na naprawy lokomotyw EP09. W pierwszej części znalazło się 31 lokomotyw elektrycznych, zaś w drugim – 28. Po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu oferenta PKP IC planuje zawrzeć kontrakt na 48 miesięcy, w ramach którego zostanie wykonanych w sumie 59 przeglądów P4 dla 46 posiadanych lokomotyw EP09. Warto nadmienić, że przewoźnik zastrzegł sobie możliwość zmniejszenia zamówienia o nie więcej niż 10 procent.

Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć 46,3 mln zł brutto w części pierwszej i 41,8 mln zł brutto w części drugiej. Swoje oferty złożyli:

a) NEWAG S.A.

  • 52,82 mln zł brutto, termin naprawy – 59 dni kalendarzowych, okres gwarancji – 21 miesięcy w części pierwszej,
  • 47,708 mln zł brutto, termin naprawy – 59 dni kalendarzowych, okres gwarancji – 21 miesięcy w części drugiej.

b) Olkol

  • 36,562 mln zł brutto, termin naprawy – 70 dni kalendarzowych,  okres gwarancji – 21 miesięcy w części drugiej.

c) PESA Bydgoszcz S.A.

  • 63,930 mln zł brutto, termin naprawy – 70 dni kalendarzowych, okres gwarancji – 21 miesięcy w części pierwszej,
  • 57,743 mln zł brutto, termin naprawy – 70 dni kalendarzowych, okres gwarancji – 21 miesięcy w części drugiej.

O tym kto będzie odpowiedzialny za wykonanie zleconego przez PKP Intercity zadecyduje komisja przetargowa, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria: termin wykonania naprawy każdej kolejne lokomotywy (20%), gwarancja (10%) oraz cena (70%).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *