Bezpłatna komunikacja w Jastrzębiu od września

Przedstawiciele gmin zrzeszonych w MZK zdecydowali o wprowadzeniu w Jastrzębiu-Zdroju bezpłatnej komunikacji dla dzieci, uczniów i studentów. Zasady dotyczą jedynie osób zameldowanych w Jastrzębiu. Co ważne, bezpłatnie będzie można podróżować wszystkimi liniami, ale tylko w granicach miasta. Jej przekroczenie wymagać będzie posiadania drugiego biletu o odpowiedniej wartości.


Bezpłatna komunikacja obowiązywać będzie od 1 września. Do tego czasu opracowany zostanie regulamin korzystania z bezpłatnej komunikacji, który określi szczegółowo prawa i obowiązki osób z niej korzystających. W sierpniu ruszy wydawanie e-biletów (szatę graficzną przygotowuje miasto).

Wydanie karty jest bezpłatne, natomiast za wydruk kolejnych egzemplarzy (np. w przypadku zniszczenia, czy zgubienia) będzie trzeba zapłacić 10 zł. Jastrzębianin uprawiony do bezpłatnych przejazdów będzie zobowiązany do przykładania karty do czytnika w autobusie. W pierwszym okresie obowiązywania nowych zasad odbicie karty będzie konieczne przy wsiadaniu i wysiadaniu. Wówczas MZK będzie miało wiedzę na temat napełnień i przepływu pasażerów, co pozwoli na ewentualne dopracowanie systemu. Osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów będzie zobowiązana aktualizować kartę do września każdego roku, by potwierdzić kontynuowanie nauki. Szczegółowe zasady dotyczące posługiwania się bezpłatnym e-biletem określi regulamin.

Koszty darmowej komunikacji pokryje miasto Jastrzębie-Zdrój. Szacunkowa wysokość rekompensaty za utracone dochody z biletów została opracowana przez zespół naukowców z Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z wyliczeń wynika, że rekompensata wyniesie ok. 1 mln 300 tys. zł rocznie. Szczegółowe zasady jej rozliczania i wysokość na każdy kolejny rok zostaną określone w porozumieniu z miastem Jastrzębie-Zdrój.

Przyjęcie uchwały Zgromadzenia MZK w tej sprawie poparło 7 gmin, przedstawiciele Żor, Suszca i Czerwionki-Leszczyn wstrzymali się od głosu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *