Wkroczymy w erę KDP?

W tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zorganizowało konferencję na której omawiano warunki powstania w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Jest to kolejne podejście do tematu KDP, które w zasadzie od 6 lat nie posunęło się do przodu.


Konferencja, zorganizowana przez MIB 14 czerwca 2017 r., była okazją do spotkania reprezentantów instytucji i firm zaangażowanych w rozwój kolei oraz do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie nowoczesnego transportu kolejowego.

Zaprezentowane zostały stanowiska ekspertów dotyczące rozwiązań możliwych do zastosowania podczas budowy Kolei Dużych Prędkości oraz taboru wykorzystywanego do obsługi tego projektu. Wnioski zgłoszone w ramach konferencji posłużą do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości realizacji Kolei Dużych Prędkości oraz przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów.

Projekt budowy systemu KDP w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. W „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku” wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu Kolei Dużych Prędkości uzupełnionego o tzw. Y (połączenie Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław) do roku 2020.

Podczas konferencji założono, że pociągi KDP będą poruszały się również po sieci konwencjonalnej obsługując wszystkie największe miasta w kraju, czyli m.in powiązania Centralnej Magistrali Kolejowej z siecią KDP. Wstępnie podjęto również analizę przedłużenia linii KDP i połączenia polskiej sieci z Berlinem, Pragą i Ostrawą.

W kontekście ewentualnej budowy KDP niezwykle ważne są również kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgodności technicznej oraz zapewnienia odpowiedniego taboru. W przypadku ruchu pociągów z prędkością przekraczającą 250 km/h, oprócz specjalnie dostosowanej infrastruktury kolejowej, konieczne jest wdrożenie wymaganych dla KDP zasad prowadzenia ruchu i systemów zarządzania bezpieczeństwem. Sprawy te zostały przedstawione przez przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego.

W dalszej kolejności, opierając się na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, zaprezentowano koncepcje wykorzystania linii KDP do obsługi pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych i regionalnych.

One comment

  1. Moim zdaniem niektórym dygnitarzom marzy się KDP po to aby tylko mieć to na staniu do robienia biznesu a podrzędne linie zostaną zdegradowane z powodu braku inwestycji.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *