By więcej nie rozerwało…

P1010552
EN57AKŚ – 1533, Koleje Śląskie

W poniedziałek 6 lipca, w okolicach Rybnika doszło do rozerwania pociągu EN57 – 224 Kolei Śląskich. W czasie wykonywania kursu do Katowic „odczepił” się ostatni z trzech członów jednostki. Na szczęście żadnemu z pasażerów nic się nie stało, jednak wydarzenie to nie pozostało bez echa w kolejowym środowisku. Podjęto zdecydowane środki, by w przyszłości całkowicie wyeliminować prawdopodobieństwo takich zdarzeń. Swoje postępowanie wyjaśniające prowadzą Koleje Śląskie, ponadto do akcji wkroczył Urząd Transportu Kolejowego.


Wbrew temu co napisał kilkanaście dni temu jeden z czołowych polskich dzienników, zdarzenie z początku lipca nie poszło w zapomnienie i cały czas czynione są starania, by lipcowy incydent wyjaśnić.

– Firma Newag została poinformowana o całym zdarzeniu, jej przedstawiciele będą wchodzić w skład komisji badającej przyczyny zaistniałej awarii. Koleje Śląskie już przy udziale Newagu podjęły już również dodatkowe działania – zarówno w przypadku EN57AKŚ, jak i 71AKŚ – w celu weryfikacji stanu technicznego sprzęgów międzywagonowych – powiedziała zaraz po zdarzeniu Magdalena Iwańska z zespołu prasowego Kolei Śląskich.

Z uzyskanych przez nas informacji przez cały czas pracuje powołana wraz z przedstawicielami Newagu komisja mająca dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia, a raport z jej prac spodziewany jest pod koniec września. Oczywiście, dokonano wszystkich ponownych przeglądów wszystkich tego typu pociągów ze szczególnym naciskiem właśnie na sprawdzenie stanu cięgła sprzęgu i  półspzręgu międzywagonowego lub rozczepienia półsprzęgu. Dodajmy, że w Nowym Saczu właśnie na kolejnych przeglądach są obie śląskie jednostki EN71AKŚ, czyli czteroczłonowe wersje pociągów EN57, gdzie zasada łączenia poszczególnych członów jest dokładnie taka sama jak u krótszych „braci”.

Sprawą wszystkich jednostek EN57 w Polsce zajął się też Urząd Transportu Kolejowego. 29 lipca zebrał się zespół zadaniowy do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, działający przy Prezesie UTK. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele przewoźników kolejowych, których pojazdy uczestniczyły w bieżącym roku w tego rodzaju zdarzeniach, polegających na zerwaniu cięgła sprzęgu międzywagonowego lub rozczepienia półsprzęgu. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ponieważ mogą prowadzić do niekontrolowanego ruchu pojazdów po torach, a końcowo do ich kolizji.

Z oświadczeń przewoźników kolejowych biorących udział w spotkaniu wynika, że zaistnienie wyżej wspomnianych zdarzeń mogło mieć związek z nieprawidłową realizacją czynności utrzymaniowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 (przewoźnicy stwierdzili np. pęknięcia elementów sprzęgu w pojazdach tego typu: cięgła śrubowego, zwojów gwintu i sprężyn pierścieniowych). Stwierdzono także, że modernizacja pojazdu mogła zostać wykonana niezgodnie z dokumentacją technologiczną (zastosowanie rury zamiast sprężyn oraz zastosowanie niewłaściwej liczby kompletów sprężyn), co powodowało niekontrolowany luz sprężyn pierścieniowych i ich przemieszczanie się podczas eksploatacji.

Przewoźnicy uczestniczący w spotkaniu zostali zobowiązani do przedstawienia działań naprawczych, polegających na wdrożeniu następujących działań: unieważnienie świadectwa sprawności technicznej pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu (działanie doraźne), wycofanie z eksploatacji innych pojazdów z takim samym rozwiązaniem konstrukcyjnym i skierowanie ich na przegląd sprzęgów i półsprzęgów, wymiana sprzęgów na przebadane defektoskopowo i rozszerzenie zakresu przeglądu o badania tego rodzaju. Sprzęgi pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniach poddano także specjalistycznym badaniom, które pozwoliły na zidentyfikowanie nieprawidłowości wykonania naprawy przez zakłady naprawcze.

Mając na uwadze przyczyny zaistniałych zdarzeń oraz ich potencjalnie katastrofalne skutki, zespół stanowczo zalecił podjęcie przez wszystkich przewoźników eksploatujących elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57 (wraz z tymi po modernizacji) kompleksowych działań weryfikacyjnych oraz naprawczych, zapewniających bezpieczną eksploatację tych pojazdów. Ponadto UTK przeprowadzi kontrole wszystkich pociągów EN57, które uczestniczyły w wyżej wspomnianych zdarzeniach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *