Wodór w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie koncepcji wprowadzenia do eksploatacji autobusów o napędzie wodorowym. Określi ono uwarunkowania techniczne dla infrastruktury dystrybucji i tankowania autobusów elektrycznych w Bielsku-Białej.

Read more

Centra Przesiadkowe oddane do użytku

Częstochowa podsumowała inwestycję związaną z budową trzech centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Kosztowała ona – wraz z częścią drogową – 69 mln zł, z czego 27 mln zł stanowiły środki w ramach projektu unijnego. Od 26 stycznia centrum przy ul. Piłsudskiego obok dworca Częstochowa Osobowa zaczyna obsługiwać linie komunikacji miejskiej i gminnej.

Read more

Zabrze z dofinansowaniem na budowę centrów przesiadkowych

W zabrzańskim Ratuszu marszałek województwa śląskiego przekazał dzisiaj dofinansowanie o wartości 96 mln zł na budowę dwóch centrów przesiadkowych. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Read more
1 2 3 4 71