Zabrze z dofinansowaniem na budowę centrów przesiadkowych

W zabrzańskim Ratuszu marszałek województwa śląskiego przekazał dzisiaj dofinansowanie o wartości 96 mln zł na budowę dwóch centrów przesiadkowych. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023 w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Read more
1 2 3 69