#jezdzimydlaWas – kolejna odsłona

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi Koleje Śląskie zainicjowały akcję #jezdzimydlaWas.  Zaprezentowały tam cichych bohaterów dnia codziennego – swoich pracowników. Maszynistów, kierowników pociągów, konduktorów, kasjerów, członków ekip sprzątających czy zespołów technicznych. Wszyscy […]

Read more

CMK w symulatorze

Firma SimKol podpisała umowę z wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum Transportowym nr 4 w Sosnowcu, obejmującą przede wszystkim modernizację zainstalowanego w budynku szkoły Symulatora Lokomotywy EU07, […]

Read more
1 2 3 4 5 86